EICP.sk | Nekalé praktiky dopravcov v Bratislavskom kraji?
európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát
europsky, institut, európsky, inštitút, ochranu, práv, spotrebiteľa
15552
single,single-post,postid-15552,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

19 jan Nekalé praktiky dopravcov v Bratislavskom kraji?

Spotrebiteľské združenie Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát (www.eicp.sk) sa aktuálne zaoberá kauzou osobitného cestovného dokladu (tzv. SENIORPASu), ktorý sa od 1. januára 2016 vyžaduje od osôb starších ako 70 rokov ako doklad pre bezplatnú prepravu v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy. Tú v Bratislavskom kraji prevádzkujú spoločne Dopravný podnik Bratislava, Železničná spoločnosť a Slovak Lines. Ponúkame niekoľko základných informácií o tejto kauze:


1. Podľa prepravného poriadku Bratislavskej integrovanej dopravy nepotrebovali do konca roka 2015 osoby staršie ako 70 rokov žiaden osobitný doklad ani cestovný (nulový) lístok, aby mohli cestovať bezplatne; postačilo len preukázanie veku 70 rokov (logicky občianskym preukazom).


2. Aj od 1.1.2016 môžu tieto osoby cestovať zadarmo, podmienkou však je vydanie tzv. SENIORPASU (osobitného cestovného), ktorý platí len jeden rok a navyše, pre jeho vybavenie je potrebné mať čipovú kartu, ktorá je spoplatnená sumou 5,30 EUR u Dopravného podniku Bratislava, 3 EUR u Slovak Lines a 5 EUR u Železničnej spoločnosti. Pri vydávaní SENIORPASU sa však od dôchodcu nežiada nič iné len občiansky preukaz a fotografia, t.j. dopravcovia len overia, či osoba má aspoň 70 rokov a vystavia mu tento lístok. Zo SENIORPASU pritom nevyplývajú žiadne iné benefity.

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/372875-seniorpasy-dvihaju-adrenalin-dochodcom/

http://www.cas.sk/clanok/335190/dochodcovia-su-zufali-zo-zmien-v-integrovanej-doprave-na-karticky-musime-v-rade-cakat-aj-2-hodiny.html


3. Je teda evidentné, že cieľom je len vybrať od dôchodcov jednorazovo peniaze a stresovať ich čakaním v dlhých radách (zo zrejmých dôvodov si nevie väčšina z nich ani vopred na internete preveriť požadované doklady). Údaj o veku dôchodcu pritom vyplýva záväzne z občianskeho preukazu, pričom “Údaje v občianskom preukaze… nahrádzajú verejné listiny o skutočnostiach v rozsahu, ako sú uvedené v občianskom preukaze” a “Pri preukazovaní skutočnosti uvedenej v občianskom preukaze občan nie je povinný predkladať ďalší doklad” (§ 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch).


4. Myslíme si, že zo strany dopravcov združených v Bratislavskej integrovanej doprave ide o šikanóznu praktiku v spotrebiteľských vzťahoch, ktorá má povahu agresívnej obchodnej praktiky, zneužíva sa tieseň a nevedomosť starších osôb. Obzvlášť zavrhnutiahodné je to preto, že sa na tom podieľa hlavné mesto, železnice a tiež autobusový dopravca Bratislavského samosprávneho kraja, čiže de facto verejné subjekty. Spotrebiteľom sa vyslovene kladú sťažujúce a neprimerané mimozmluvné prekážky, ktorých následkom je len komplikácia a hlavne spoplatnenie inak bezplatnej služby.


5. Dňa 19.1.2016 podalo spotrebiteľské združenie Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát kolektívnu žalobu voči uvedeným dopravcom, v ktorej žiada, aby súd zakázal uvedeným dopravcom podmieňovať bezplatnú prepravu cestujúcich nad 70 rokov iným dokladom než občianskym preukazom.

návrh na začatie konania_ESUO_c_a_DP BA, Slovak Lines, ZSS